Edukacja domowa. Od tradycji ku współczesności

Bartosz Willim 2023-05-03

Tuż przed majówką dotarła do mnie najnowsza książka autorstwa Magdaleny Giercarz-Borkowskiej

Kilka słów na gorąco po przeczytaniu

Pierwsza część książki dotyczy historii edukacji domowej, dla wieloletnich edukatorów domowych najciekawszy będzie właśnie rys historyczny oraz historia państwa Bobów z okresu PRL.

Druga część książki to badania na temat współczesnej edukacji domowej, co szczególnie może być ciekawe dla osób, które niedawno zaczęły lub dopiero planują edukację domową.

Książka może być również przydatna szkołom, które planują lub zaczynają prowadzenie edukacji domowej - z jedną uwagą, od czasu napisania zdążyły się zmienić przepisy.

Książkę można kupić na stronie