Dynia - akwarela

Materiały tematyczne do nauki - różne

Kinga Willim 2022-12-01

Karty trójdzielne, pomoce typu Montessori i nie tylko. Do nauki globalnej, oparte na różnych zdarzeniach z życia codziennego, jak pory roku, zmiana czasu, święta.